Zdravotnícke zariadenia

Použitie telemedicíny v zdravotníckych zariadeniach má preukázateľné klinické prínosy (menej komplikácií, zníženie mortality) a finančné prínosy (skrátenie doby hospitalizácie, odstránenie zbytočných transferov, zníženie personálnych nákladov). Ponúkame riešenie, ktoré umožňuje prístup k informáciám o pacientovi medzi lekármi rôzných špecializácií, je teda možný interdisciplinárny prístup k diagnostike a následne zvolenej terapii.

Monitoring fyziologických funkcií pomocou asistenčných technológií po prepustení pacienta do domácej starostlivosti zaisťuje kontinuitu zdravotnej starostlivosti.

Podľa požiadaviek zdravotníckeho zariadenia sleduje Národné dohľadové centrum dodržovanie plánu meraní, prekročenie sledovaných hodnôt a trendov u pacienta, vyhodnocuje získané dáta a podľa stanovených spôsobov komunikácie informuje o vzniknutých skutočnostiach lekára či zdravotnícky personál. Takto môže zdravotnícky personál alebo lekár získať aktuálne informácie o vývoji stavu pacienta a bezodkladne riešiť jeho zhoršený alebo nestabilný stav.

Národné dohľadové centrum v rámci pilotných projektov implementovalo telemedicínske riešenia v niekoľkých zariadeniach sociálnych služieb.

Riešenie je vhodné pre pacientov prepustených po vykonaných zákrokoch, či už v rámci jednodňovej chirurgie alebo štandardného výkonu po hospitalizácii.

Kontaktujte nás

Telefonický kontakt na infolinku dostupnú po - pia 8:00 - 16:00