Pacient

Národné dohľadové centrum zaisťuje monitoring fyziologických funkcií pacienta a diagnostiku na diaľku, pod dohľadom odborníkov v pohodlí domova.

Telemedicína funguje ako podporná liečba pre seniorov, pacientov s chronickými ochoreniami, pre pacientov po hospitalizácii a ďalšie.

Pravidelné meranie a vyhodnotenie nameraných hodnôt umožní lekárovi včas reagovať na zmeny Vášho zdravotného stavu (pružne upraviť medikáciu, stanoviť presnejšiu diagnózu), čím je možné častokrát predchádzať i zbytočnej (opakovanej) hospitalizácii.

V súčasnej dobe sme schopní snímať, prenášať, zobrazovať a vyhodnocovať:

 • krvný tlak (tlakomer)
 • saturáciu krvi kyslíkom a pulz (oxymeter)
 • dychové funkcie (spirometer)
 • hladinu cukru v krvi so záznamom dávkovania inzulínu (glukomer)
 • akciu srdca (jednokanálové a trojkanálové EKG, vrátane záznamu pohybu s neobmedzenou dĺžkou záznamu)
 • infračervený a kontinuálny teplomer
 • hmotnosť (váha, vrátane pomerného rozdelenia tuku, vody a svalov)
 • monitoring krvnej zrážanlivosti PT/INR

Aké sú Vaše ťažkosti?

Kardiovaskulárne ochorenie/problémy so srdcom

Niekoľko denný/týždenný/dlhodobý EKG holter. Pre pacientov s podozrením, či indikovanými arytmiami srdca, fibriláciou siení, či iným kardiologickým ochorením, či podozrením na poruchu kardiovaskulárneho systému. Pacient obdrží 1-3 kanálový EKG holter veľkosti krabičky zápaliek, ktorý je v súčasnej dobe najmenší a najkomfortnejší na trhu. Po krátkom zaškolení je počas požadovanej doby (po dohode s kardiológom, či na základe individuálnej dohody) monitorovaný, pričom vedie bežný život (práca, šport, spánok). Všetky dáta sme schopní predať Vášmu špecialistovi, či praktickému lekárovi.

Spánkové apnoe/chrápanie, či lapanie po dychu

Prvý príznak potenciálnych problémov. Poruchy dychových funkcií pri spánku (najčastejšie funkcie hltanu), teda obštrukčné apnoe, sú jednou z významných príčin kardiovaskulárnych ochorení. Dychová zástava totiž veľmi namáha srdce, zvyšuje krvný tlak a tep srdca. Dôsledkom je zvýšené vylučovanie stresových hormónov, ktoré vedú k zápalovým procesom. V dôsledku toho všetkého sa výrazne zvyšuje riziko vzniku hypertenzie alebo infarktu. V prípade, že bude apnoe diagnostikované, existuje dnes niekoľko prístupov a terapií, ako ochorenie eliminovať. Základom je diagnostika a vylúčenie či potvrdenie apnoe. Spánkové laboratóriá v nemocniciach, či iných lôžkových zariadeniach, majú dlhé čakacie lehoty a preukázateľnost diagnostiky i napriek vybavenosti týchto centier, je väčšinou s ohľadom na nekomfort pacienta, ktorý mnohokrát zaspí na pár chvíľ, obmedzená (nemocničné lôžko, prevádzka oddelení, sada zapojených prístrojov atd.). Preto sa v posledných rokoch viac a viac hodnotí prínos domácej diagnostiky. Naše dohľadové centrum ponúka domácu polygrafiu, teda diagnostiku založenú na sade meraní (dychové funkcie, saturácia krvi, EKG, tlakový holter, prípadne záznam zvuku chrápania a hodnotenie zástav) v 3-dňovom režime v pohodlí vlastnej postele.

Hypertenzia, poruchy krvného tlaku

Arteriálna hypertenzia, často len hypertenzia, hypertonus alebo zvýšený krvný tlak, je ochorenie, pri ktorom je chronicky zvýšený tlak krvi v cievnom riečišti. Ten má priamy vzťah k rozvoju mŕtvice a ischemickej choroby srdca, ktorá vedie k vzniku infarktu myokardu. Dohľadové centrum Vás vybaví meracím zariadením, vyhodnotené dáta z meraní zašleme Vášmu praktickému lekárovi, či špecialistovi.

Respiračné ochorenia, pľúcne problémy, astma, kašeľ, pobyt v znečistenom prostredí, fajčenie

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOPN) je systémové zápalové ochorenie, ktoré postihuje hlavne dýchaciu sústavu. V ČR a SR je postihnutých asi 8 % populácie, predovšetkým muži, ale výskyt u žien stúpa (fajčenie), úmrtnosť v dôsledku tohto ochorenia je asi 2000 pacientov ročne. Príčinou úmrtí sú kardiovaskulárne ochorenia alebo bronchogénny karcinóm, respiračné zlyhanie. Dohľadové centrum ponúka niekoľko denný/niekoľko týždenný spirometrický monitoring (spoločne s meraním tlaku, prípadne EKG a oxymetriou) pre včasný záchyt a  vyhodnotenie pneumologických/respiračných ochorení. Vyhodnotenie a namerané dáta odovzdáme Vášmu praktickému lekárovi, či špecialistovi.

Obezita, kardiovaskulárne komplikácie a životní štýl

Trápi Vás či Vaše dieťa obezita? Pokiaľ čítate tieto riadky, ste na dobrej ceste. Nadmerná váha, nedostatok pohybu a nezdravý jedálniček sú notorickými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (cukrovka, vysoký tlak, poruchy srdcového rytmu - infarkt atď.) Národné dohľadové centrum Vám ponúka balíček (tlakomer, EKG, osobná váha, pohybový senzor pre vyhodnotenie spotrebovanej energie) a mobilný HUB pre prenos nameraných hodnôt. Počas celej doby sme Vám nápomocní a radi do monitoringu zapojíme Vášho praktického lekára či špecialistu, s ktorými samozrejme budeme dáta zdielať. Motivujte a kontrolujte Vaše deti s týmito problémami. Už pravidelným meraním, okrem sledovaných dát, získa dieťa sebadisciplínu. Súčasťou je pravidelný týždenný report a pravidelná komunikácia s rodičmi, prípadne dieťaťom, či s motivovaným dospelým pacientom. Monitoring je obvykle zmysluplný minimálne na dobu trvania 1-3 mesiacov (individuálne i dlhšie).

Iné potiaže

pre včasný záchyt v rámci primárnej (podozrenie na ochorenie), či sekundárnej prevencie (už som chronickým pacientom ale nechcem svoj stav zhoršiť):

 • diabetes a jeho komplikácie (meranie hladiny glykémie, záznam dávkovaného inzulínu, monitoring kardiovaskulárnych komplikácií)
 • kontinuálne meranie teploty pri závažných chrípkových, zápalových, či iných ochoreniach
 • pre ďalšie informácie o sledovaných ochoreniach nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás

Telefonický kontakt na infolinku dostupnú po - pia 8:00 - 16:00