O nás

Naša filozofia

Víziou Národného dohľadového centra je umožniť rozšírenie telemedicíny do praktickej aplikácie v rámci zdravotných služieb. Nie je to science fiction, ani vízia ďalekej budúcnosti, ale realita. Existujú systémy, ktoré sú už v súčasnosti využívané v praxi. V USA sú s nimi dobré skúsenosti a Európa zámorie doťahuje. Mnohopočetné štúdie vo svete preukázali nepopierateľný prínos telemedicíny. V pôvodných členských krajinách EU sú postupy podporované nástrojmi telemedicíny prijaté ako bežný nástroj riešenia problémov starnúceho obyvateľstva a nárastu chronických ochorení. Napr. centrá Medicare a Medicaid Services vydali pre rok 2014 doporučenia k úprave úhrad tak, aby došlo k predĺženiu monitoringu na 90 a viac dní a ku komplexnému pokrytiu starostlivosti o chronicky chorých pacientov. V rámci programu WSD – Whole System Demonstrator prebiehalo od mája 2008 do novembra 2009 u 6191 pacientov (diabetes, zlyhanie srdca, chronické dýchacie ťažkosti) testovanie telemedicínských riešení s cieľom odpovedať na otázku “Čo prináša využitie technológií pre vzdialenú starostlivosť ako nástroja v zdravotníctve?”

Výsledky sú nasledovné:

(COPD) zníženie úmrtnosti pacientov o 45%

zníženie počtu hospitalizácií v dôsledku mimoriadnych udalostí o 20%

zníženie počtu návštev na pohotovosti o 15%

zníženie počtu plánovaných hospitalizácií o 14%

zníženie počtu dní strávených v nemocnici o 14%

znížení tarifných nákladov o 8%

Na Slovensku je v súčasnosti dostupný systém, ktorý umožňuje na ďiaľku monitoring rizikových faktorov u sledovaných pacientov lekárom. Tento systém, ktorý je implementovaný v Národnom dohľadovom centre, prešiel dvojročným vývojom, následne prebiehalo jeho úspešné overenie v pilotných projektoch a v súčasnej dobe je telemedicínske riešenie aplikované v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Náš tím

  • Miroslav Kúšik – Riaditeľ ústavu
  • Petra Diaková – Konzultant klinických aplikací
  • Martin Loziňák – Špecialista zdravotníckych prístrojov, IT-konzultant