Prístroje

Mobilný hub

Mobilný hub

Popis a funkcie

Mobilný HUB je moderné prenosné zariadenie, ktoré zaisťuje automatické odosielanie nameraných hodnôt zo všetkých prístrojov Národného dohľadového centra.

  • Je vybavený špeciálnym softwarom, ktorý umožňuje zobraziť všetky namerané hodnoty a okamžite ich preniesť do Národného dohľadového centra, príp. lekárovi či zdravotníckemu personálu
  • V zdravotníckych zariadeniach a domovoch sociálnych služieb je možné použiť mobilný HUB pre skupinové meranie až 100 pacientov.