Lekár

Vzdialený monitoring je vhodný spôsob, ako sledovať vývoj zdravotného stavu pacienta v domácom prostredí.

Pravidelné meranie fyziologických funkcií pacienta, ich prenos, zobrazenie a vyhodnotenie Vám umožní pružne reagovať na zmeny zdravotného stavu Vášho pacienta (upraviť medikáciu, stanoviť presnejšiu diagnózu).

V súčasnej dobe sme schopní snímať, prenášať, zobrazovať a vyhodnocovať:

 • krvný tlak (tlakomer)
 • saturáciu krvi kyslíkom a pulz (oxymeter)
 • dychové funkcie (spirometer)
 • hladinu cukru v krvi so záznamom dávkovania inzulínu (glukomer)
 • akciu srdca (jednokanálové a trojkanálové EKG, vrátane záznamu pohybu s neobmedzenou dĺžkou záznamu)
 • teplotu (infračervený a kontinuálny teplomer)
 • hmotnosť (váha, vrátane pomerného rozdelenia tuku, vody a svalov)
 • monitoring krvnej zrážanlivosti PT/INR

V priebehu našich projektov sme dlhodobo monitorovali viac než 1000 pacientov z odborov kardiológie, diabetológie, pneumológie, neurológie, hematoonkológie a praktického lekárstva. Boli medzi nimi ako chronicky chorí pacienti, tak pacienti v posthospitalizačnej starostlivosti alebo v dlhodobej domácej starostlivosti. Pilotné projekty preukázali ako zvýšenie disciplíny pacientov pri liečbe (prejavujúce sa zlepšujúcimi sa trendmi), tak lepšou stabilizáciou stavu pacienta a rovnako menším počtom nutných opakovaných hospitalizácií.

Národné dohľadové centrum prostredníctvom domáceho monitoringu zachytilo v niekoľkých prípadoch celkove sa zhoršujúci zdravotný stav pacientov. Zároveň bolo u niekoľkých pacientov, ktorí si dlhodobo sťažovali na subjektívne potiaže, odhalené zdravotné riziko (predovšetkým arytmia srdca), ktoré nebolo možné ani pri opakovaných ambulantných vyšetreniach odhaliť.

Prečo Národné dohľadové centrum?

 • Najucelenejšie riešenie telemonitoringu
 • Jednoduchá obsluha zo strany pacienta
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu a uchovávania dát
 • Maximálna podpora pre lekárov (časová nenáročnosť, jednoduchosť práce v aplikácii)

Pre všetkých svojich pacientov obdržíte jeden zabezpečený prístup do aplikácie. V tej potom môžete kontrolovať a vyhodnocovať namerané dáta, zapisovať dekurzy alebo posielať pacientovi správy (zmeny meraní, objednanie kontroly v ordinácii, úprava medikácie apod.). Po ukončení monitoringu obdržíte záverečnú správu pre založenie do karty Vášho pacienta.

Kontaktujte nás

Telefonický kontakt na infolinku dostupnú po - pia 8:00 - 16:00