Prístroje

Coaguchek@ Inrange

Coaguchek@ Inrange

Popis a funkcie

  • Slúži k stanoveniu protrombínového času (PT) z čerstvej kapilárnej krvi
  • Protrombínový čas je čas, za ktorý sa vo vzorke krvi vytvorí koagulum (krvná zrazenina). Tento čas sa ďalej prepočítava na medzinárodný normalizovaný pomer (INR)
  • Umožňuje jednoduché monitorovanie a zisťovanie zmien v zrážanlivosti krvi napr. pri znížení hladiny vitaminu K, po poškodení pečene, po podaní warfarínu
  • K meraniu sa používa testovací prúžok, na ktorý sa nanesie krv z prsta, výsledok sa následne zobrazí na displeji v jednotkách INR, %Q alebo v sekundách