Referencie

1. októbra, 2019
  • Text
  • Foto

Vzdialený monitoring DSS Nemšová – štatistiky

„... za významný benefit  vzdialeného monitoringu považujeme záverečnú správu, ktorú náš domov sociálnych služieb aktívne využíva v rámci konzultácie s lekármi a špecialistami...“