Referencie

4. novembra, 2019
  • Text

DSS Humenné – vyjadrenie k poskytovaným službám

„...využitie telemedicíny vnímame ako príležitosť otestovať nové prístupy v záujme zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb, pričom tento prístup zároveň úzko korešponduje s politikou ochrany zdravia klienta nášho domovu sociálnych služieb...“

„...myšlienku vzdialeného monitoringu sme zapracovali aj do vnútorného systému kvality nášho domovu sociálnych služieb, ako jeden z cieľov kvality pre rok 2020 

 „... v  spolupráci s Národným dohľadovým centrom chceme aplikovať a vyvíjať spôsob vzdialeného monitoringu pacientov s cieľom rozšíriť metodiku destabilizácie o ďalší účinný nástroj prevencie a včasného záchytu rizika destabilizácie“...“