Časté otázky

Pre koho je telemedicína určená?

Vzdialený monitoring je určený pre pacientov s chronickým ochorením, pacientov v postnemocničnej starostlivosti, pacientov s ťažko alebo nejednoznačne stanoviteľnou diagnózou, pacientov s ambulantne nepotvrdenými subjektívnymi problémami, či občasnými potiažami, seniorov v dlhodobom sledovaní, pacientov v domácej strarostlivosti. 

Späť