Časté otázky

Je táto služba hradená zo zdravotného poistenia?

Telemedicínske služby zatiaľ z verejného zdravotného poistenia hradené nie sú. Klient si službu hradí sám.

Späť