Časté otázky

Čo je to telemedicína?

Telemedicína je prenos medicínských informácií na diaľku. Meranie prebieha v pohodlí domova, prípadne v zariadení sociálnych služieb, pomocou zdravotníckych prístrojov, prispôsobených k bezdrôtovému prenosu. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie a mobilného telefónu prenášané do Národného dohľadového centra, kde sú údaje spracované a vyhodnotené. K takto nameraným hodnotám má v reálnom čase taktiež prístup ošetrujúci lekár pacienta.

Späť