Časté otázky

Bude môj lekár informovaný o nameraných hodnotách?

Áno, lekár stanoví limitné parametre a v prípade ich prekročenia je ihneď informovaný prostredníctvom emailu či SMS. Má taktiež prístup do špeciálnej webovej aplikácie (portálu) a kedykoľvek môže na Vami namerané hodnoty reagovať.

Späť