Časté otázky

Ako je to s ochranou osobných údajov?

Národné dohľadové centrum, ako správca osobných údajov, venuje maximálnu pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a internými smernicami. Všetky údaje, které NDC zhromažďuje, spracováva výlučne pre odôvodnené účely, počas obmedzenej doby a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Informácie o spracování osobných údajov tu.

Späť